Takmičarke GK "Tim" - Individualni program
Isidora Marković Marija Radojlović Jovana Jeftić Andrea Njegomir Lena Radovanović
Tina Trajković Nina Petrović Elena Zečević Andrea Đuričić Lena Čanković
       
Selena Marinković