Takmičarke GK "Tim" - Individualni program
Marija Radojlović Jovana Jeftić Andrea Njegomir Lena Radovanović Andrea Đuričić
Nina Petrović Elena Zečević Tina Trajković Lena Čanković Selena Marinković
Anja Brnješ Ana Ivanković Dunja Radovanović Iva Stevanović Jelena Zorica
Mila Vujnović Marijana Rakita Sofija Gojnić Ivona Nikitović Lara Plećević