Jasna Tomin  / Radosavljević /
rođena je 1958. godine u Beogradu, gde je kao „vukovac“ završila osnovnu školu i IV Beogradsku gimnaziju, a na Fakultetu za fizičko vaspitanje diplomirala 1982. sa najvišom ocenom.
Do 1970. trenirala je žensku sportsku gimnastiku i bila pionirski prvak Srbije.
Od 1970. do 1978.g. bavila se ritmičkom gimnastikom u DTV „Partizan-Senjak“ i u tom periodu bila pionirski, juniorski i tri puta seniorki prvak države u RG. stalni član reprezentacije ex-Jugoslavije čime je zaslužila zvanje sportiste sveznog razreda.
Učesnik SP 1977. ; EŠ 1978. i BŠ 1974.-1977. godine, na kojima je osvojila dve bronzane medalje.
Veliku zahvalnost za nesebičnu stručnu pomoć, Jasna duguje najvećem svetskom treneru i legendi bugarske RG Neški Robevoj, sa kojom sarađuje od 1976.godine. Najplodnija saradnja Neške i Jasne bila je upravo u vreme uspona, a kasnije i potpune dominacije bugarske RG na evropskim i svetskim takmičenjima.
Još pre završetka takmičarske karijere (1977.) Jasna je počela amaterski da radi kao trener u svom matičnom klubu GK „Senjak“, a 1982.g. postaje profesionalni trener. U to vreme GK „Senjak“ je na domaćoj sceni apsolutno dominirao kvalitetom u svim kategorijama, kako u individualnoj, tako i u ekipnoj konkurenciji, a postizao je izvanredne rezultate i na međunarodnim takmičenjima. To je period pune ekspanzije RG u tadašnjoj SFR Jugoslaviji i period kada RG na međunaronoj sceni dostiže svoje najbolje rezultate.
Od 1981.g. vršila je dužnost trenera reprezentacije RG Jugoslavije, a 1985.g. prvi put je izabrana za saveznog selektora reprezentacije RSG GSJ. U tom periodu, pored treninga, posebno se bavila planiranjem i programiranjem priprema najkvalitetnijih jugoslovenskih takmičarki. 1980. Predsedništvo GSJ prihvata njen elaborat „Program priprema olimpijskih kandidata za olimpijski ciklus 1981.-1984.“, a tadašnji Jugoslovenski zavod za sport i fizičku kulturu počinje sa primenom njenog rada „Upravljanje sportskim treningom u RG“ i praćenjem morfološko-motoričkih karakteristika najkvalitetnijih takmičarki RG".
1987.g. Jasna prelazi u GD „Palilula“, gde nastavlja svoj uspešni trenerski rad. Pod njenim stručnim rukovodstvom, paralelno se edukuju treneri i usavršava rad sa takmičarkama, tako da GD „Palilula“ vrlo brzo preuzima primat na domaćim takmičenjima u RG.
1998.g. Jasna se povlači sa mesta profesinalnog trenera i počinje da radi kao profesor fizičkog vaspitanja u OŠ „Banović Strahinja“, i naravno, pored redovnih obaveza, formira šklosku sekciju za ritmičku gimnastiku u kojoj okuplja veliki broj dece. Penzionisana je 2012.g. ali i dalje pomaže i učestvuje u radu stručnih tela RG, na nivou Gimnastičkog saveza Beograda i Srbije.
2006. g. Jasna pokreće ideju i formira gimnastički klub „Tim“. I opet dolazi do izražaja njen neosporni stručni kvalitet u radu sa decom. Tako danas GK „Tim“, u kojem je Jasna sportski direktor kluba, i pod čijim se stručnim nadzorom odvija kompletan stručno-pedagoški rad, predstavlja jedan od najuspešnijih klubova ritmičke gimnastike u Srbiji.
Rezultati koje je ostvarila sa svojim takmičarkama od 1977. do danas, na domaćim i međunarodnim takmičenjima, Jasnu Tomin svrstavaju u red naših najuspešnijih trenera ritmičke gimnastike svih vremena, čiji će se rezultati teško ponoviti i dostići.
Od velikog broja dece sa kojima je radila i velikog broja takmičarki koje su prošle Jasninu „školu RG“, navešćemo samo neke koje su nastupale u individualnoj konkurenciji i osvajale najviša odličja na Državnim prvenstvima i bile članice reprezentacije, više puta učesnice BŠ, EŠ, SP i Olimpijskih igara: Ljiljana Vučić , Nevenka Ilić , Nina Peković , Milena Reljin , Dostana Glavičić , Dragana Brkić , Danijela Simić , Silvana Sokolov , Nataša Perin , Dara Terzić , Zorana Grujičić , Gordana Ružičić , Tamara Pavlović , Marija Vuk , Kristina Radonjić , Aleksandra Ščerbak , Adrijana Rašuo , Dragana Miletić , Irena Arbajter , Nada Marković , Dunja Jocić ...
Od 1990.g. je međunarodni BREVET sudija. Govori engleski i francuski jezik, a služi se još ruskim i bugarskim.
Na osnovu ostvarenih rezultata i doprinosa razvoju RG, Jasna Tomin je više puta nagrađivana plaketama, zahvalnicama i drugim uglednim društveno-sportskim priznanjima.