OPŠTE I PREDŠKOLSKE GRUPE
Opšte i predškolske grupe predstavljaju široku bazu razvojne gimnastike koju čine devojčice različitih uzrasta, razvrstane u nekoliko trenažnih grupa. Na ovom nivou se rad bazira na savladavanju programa osnovnih vežbi na kojima počiva ritmička gimnastika i bez kojih se ne može dostići takmičarski kvalitet. Treninzi se baziraju na razvoju koordinacije, pokretljivosti, spretnosti, relativne i opšte snage organizma, skočnosti i izdržljivosti. Poseban akcenat daje se pravilnom držanju tela, eleganciji pokreta i usklađivanju pokreta sa muzikom, a kasnije se u rad uključuju i rekviziti: vijača, obruč, lopta i traka. Ove grupe ne nastupaju na zvaničnim takmičenjima, već se putem razrađenog sistema selekcije pripremaju za učešća na takmičenjima iz programa grupnih vežbi.

GRUPNE VEŽBE
Sve devojčice koje treniraju u opštim grupama GK "TIM" imaju podjednake mogućnosti da se prema svojim individualnim sposobnostima, radom, zalaganjem i dostignutim kvalitetom izbore za mesto u oređenoj ekipi koju odeđuje glavni trener za svaku kategoriju posebno, i koja će predstavljati GK "TIM" na takmičenjima.
........................... Grupne vežbe -  „A“ program
.......................... .Grupne vežbe -  „B“ program
............................Grupne vežbe -  „C“ program

INDIVIDUALNI PROGRAM
U individualnom programu nastupaju samo najkvalitetnije takmičarke GK "TIM". To podrazumeva da su devojčice prošle kroz sistem selekcije i da zadovoljavaju kriterijume koje treneri GK "TIM" postavljaju kao preduslov za njihovo dalje napredovanje u ritmičkoj gimnastici. Prelazak na individualni program nije ni malo jednostavan i lak, jer se pored povećanja broja i intenziteta treninga povećavaju i mnogi drugi zahtevi. Zbog toga se obično individualni nastupi započinju "C" i "B" programom, pa se tek kasnije prelazi na složeniji "A" program. U kom će programu i na kojim takmičenjima nasupati takmičarke određuje glavni trener za svaku kategoriju posebno. Takmičarke u individualnom programu mogu da nastupaju na domaćim takmičenjima i međunarodnim klubskim turnirima, a one najkvalitetnije stiču pravo da konkurišu za učešće u reprezentativnim selekcijama.
....................... .... Individualne “A“ program
.................... ........Individualne „B“ program
...................... ..... Individualne „C“ program