Raspored treninga

Proračun:

za TELESNU VISINU

za TELESNU TEŽINU

OPŠTE I PREDŠKOLSKE GRUPE

Opšte i predškolske grupe predstavljaju široku bazu razvojne gimnastike koju čine devojčice različitih uzrasta, razvrstane u nekoliko trenažnih grupa. Na ovom nivou se rad bazira na savladavanju programa osnovnih vežbi na kojima počiva ritmička gimnastika i bez kojih se ne može dostići takmičarski kvalitet. Treninzi se baziraju na razvoju koordinacije, pokretljivosti, spretnosti, relativne i opšte snage organizma, skočnosti i izdržljivosti. Poseban akcenat daje se pravilnom držanju tela, eleganci pokreta i usklađivanju pokreta sa muzikom, a kasnije se u rad uključuju i rekviziti: vijača, obruč, lopta i traka. Ove grupe ne nastupaju na zvaničnim takmičenjima, već se putem razrađenog sistema selekcije pripremaju za uključivanje u naredni nivo u cilju dalje pripreme za učešća na takmičenjima iz programa grupnih i individualnih vežbi.

GRUPNE VEŽBE

Sve devojčice koje treniraju u opštim grupama GK "TIM" imaju podjednake mogućnosti da se prema svojim individualnim sposobnostima, radom, zalaganjem i dostignutim kvalitetom izbore za mesto u ekipi koja će u "B" ili "C" programu predstavljati grupnu vežbu GK "TIM" na takmičenjima.
........................... Kategorije:         Grupne vežbe -  „A“ program
....................................................... Grupne vežbe -  „B“ program
........................................................ Grupne vežbe -  „C“ program

INDIVIDUALNI PROGRAM

U individualnom programu nastupaju samo najkvalitetnije takmičarke GK "TIM". To podrazumeva da su devojčice prošle kroz sistem selekcije i da zadovoljavaju kriterijume koje treneri GK "TIM" postavljaju kao preduslov za njihovo dalje napredovanje u ritmičkoj gimnastici. Prelazak na individualni program nije ni malo jednostavan i lak, jer se pored povećanja broja i intenziteta treninga povećavaju i mnogi drugi zahtevi. Zbog toga se obično individualni nastupi započinju "C" i "B" programom, pa se tek kasnije prelazi na složeniji "A" program. Takmičarke u individualnom programu nastupaju na domaćim takmičenjima i međunarodnim klubskim turnirima, a one najkvalitetnije stiču pravo da konkurišu za učešće u reprezentativnim selekcijama.
............................. Kategorije: ..... Individualne “A“ program
.................. . ................................... Individualne „B“ program
............ . .................................... ..... Individualne „C“ program