RITMIČKA GIMNASTIKA OLIMPIJSKI SPORT
(franc. gimnastique rhitmique ; rus. художественая гимнастика) je u svakom smislu najlepši ženski sport, koji u svojoj osnovi povezuje fizičke vežbe sa muzikom, a u svojoj krajnosti, predstavlja umetnost izražavanja putem telesnih kretanja uz virtuozno manipulisanje različitim rekvizitima, skladno ukomponovanih i povezanih sa dinamikom muzičke pratnje, čineći tako jedinstvenu celinu koja izaziva divljenje i budi emocije posmatrača.
Prvi pokušaji da se ritmička gimnastika, kao sportska disciplina izdvoji iz Spartakijada, Gimnaestrada i drugih masovnih programa, pretežno sletskih vežbi, bili su u bivšem SSSR-u 1947. - u Bugarskoj 1951. - u Čehoslovačkoj 1953. - u Nemačkoj 1958. - u Poljskoj , Rumuniji i Jugoslaviji 1961. itd.

Ekspanzija ritmičke gimnastike, kako u masovnosti tako i u kvalitetu, stalno je rasla, tako da se od 1963. redovno organizuju svetska prvenstva, a 1973. Međunarodna gimnastička federacija (FIG) formira posebnu Tehničku komisiju za ritmičku gimnastiku, čime ritmička gimnastika definitivno postaje zaseban sport. Takmičarski program, po utvrđenim uzrastnim kategorijama, podrazumeva individualne i ekipne nastupe takmičarki, kao i nastupe u grupnim vežbama, u kojima su zastupljeni rekviziti: lopta, obruč, vijača, traka i čunjevi, a za najmlađe takmičarke u programu su i vežbe bez rekvizita. Suđenje je regulisano posebnim Pravilnikom, koji propisuje FIG na početku svakog olimpijskog ciklusa. Konačna ocena sadrži vrednovanje: zastupljenih težina, artistike i samog izvođenja vežbe.

Beograd i Los Anđeles upisani su u istoriju ritmičke gimnastike !

U Beogradu je1983. održan I Svetski KUP u ritmičkoj gimnastici, a u Los Anđelesu na letnjim Olimpijskim igrama 1984. (SAD) , ritmička gimnastika prvi put ulazi u redovan program olimpijskih sportskih takmičenja. Na ovim OI naše predstavnice su bile: Milena Reljin (5. mesto) i Danijela Simić (10. mesto) takmičarke GK "Senjak" iz Beograda, sa svojim trenerom JASNOM TOMIN.